داوری مسابقه بزرگ جهانی نوآوری نوشیدنی

مسابقه بزرگ جهانی نوآوری صنعت نوشیدنی ها-2020 مسابقه بزرگ جهانی نوآوری در صنعت نوشیدنی با تمرکز در نوآوریهای صنعت نوشیدنیها و آشامیدنی ها، امسال (سال میلادی 2020) برگزار خواهد شد و یکی از اعضاء هیئت داوران، از متخصصین و مدیران گروه فن‌آوری آوینا می‎باشد که در پنل داوران Judging panel در رسانه خبری بزرگ صنایع غذایی FOOD& BEVERAGE می توانید اسامی داوران و جزئیات این مسابقه بزرگ نوآوری در صنعت نوشیدنی را دنبال نمایید. FOOD & BEVERAGE یک رسانه بزرگ خبری در زمینه صنایع غذایی و نوشیدنی ها می باشد که هر ساله مسابقه های نوآوری را در بخشهای مختلف صنایع [...]