سیستم مالت سازی شولز

سیستم مالت سازی شولز (SCHULZ) سیستم مالت سازی شولز (SCHULZ) ترکیبی از بالاترین سطح کیفیت و نوآوری است. نصب و راه اندازی آسان و هوشمند سیستم مالت سازی شولز، مزایای زیادی را برای کلیه صنایع فرآوری مالت نسبت به روش های دیگر سیستم مالت سازی که به دنبال راهکارهای جداگانه هستند، به همراه دارد. قصد دارید بهترین مالت را تولید نمایید. جزئیات سیستم مالت سازی شولز سیستم مالت سازی شولز SCHULZ از یک مخزن ایستاده خارجی و از یک یا چند سری [...]