فرصتهای شغلی در مجموعه ما

 

افراد متخصص که میخواهند با ما همکاری داشته باشند و تجربیات کافی در هر یک از زمینه های مرتبط با کسب و کارمان را دارند میتوانند رزومه خود را به ایمیل job@avinaholding.com ارسال نمایند.

 

تلاش ما برای جذب همکار سازمانی، رعایت حداکثری مدل شایستگی شغلی می باشد.

تخصص + تعهد + ت؟ + توانایی = شایستگی شغلی