گروه کشاورزی آوینا

در گروه کشاورزی آوینا، بذر جو مالتینگ، گیاه رازک و مالت را ارائه می دهیم.

با ورود به هر بخش می توانید اطلاعات مربوطه را مطالعه نموده و یا درخواست مورد نظر خود را بدهید.

جو مالتینگ

بذر جو مالتینگ

کشاورزان محترم، با ورود به این بخش می توانند بذر جو مالتینگ تهیه و یا اطلاعات لازم برای زراعت جو مالتینگ را کسب نمایید.

مالت

مالت جو

مشتریان عزیز، با ورود به این بخش می توانید مالت مورد نیاز را برای کارخانه ماءالشعیر سازی سفارش بدهید.

پلتز در دست

گیاه رازک

مشتریان عزیز، با ورود به این بخش می توانند گیاه رازک مورد نیاز را، برای کارخانه ماءالشعیر سازی سفارش بدهید.